Therapie voor kinderen

Therapie voor kinderen

header_service_kindertherapie

Omwille van de vele aanmeldingen hebben we momenteel een wachtlijst voor kinderen/jongeren.
Op dit moment is de wachttijd (de tijd tussen aanmelding en eerste gesprek) 2 à 3 maanden.

Volwassenen praten met elkaar over wat ze meemaken in hun leven. Ook kinderen doen dit, maar in plaats van praten over belevenissen, spelen ze er vaak over. In wat een kind speelt of creëert, vertelt hij/zij vaak wat hem of haar bezighoudt.

Speltherapie of creatieve therapie wordt gebruikt als vorm van hulpverlening bij kinderen met gedragsproblemen, moeilijkheden op sociaal en emotioneel gebied en ontwikkelingsstoornissen.