Tarieven

Tarieven


Psychotherapie

  • Eerste gesprek: € 55 per sessie
  • Therapie bij kinderen of jongeren die recht hebben op kinderbijslag: € 50 per sessie
  • Therapie bij volwassenen: € 55 per sessie
  • Ouder- of gezinsgesprek: € 55 per sessie
  • Relatietherapie: € 60 per sessie

Betaling gebeurt steeds contant op het eind van een sessie tenzij anders afgesproken.

Afzeggen kan tot ten laatste 24u voor de afspraak. Indien dit niet gebeurt, kan een volledige sessie in rekening gebracht worden.

Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. Meer informatie over tariefbepaling bij psychologen/psychotherapeuten kan u hier vinden.

Terugbetalingsmogelijkheden

Prestaties van psychologen en psychotherapeuten worden nog niet terugbetaald door het RIZIV. Er zijn wel mutualiteiten die, meestal via de aanvullende verzekering, in tegemoetkoming voorzien. Meestal enkel voor kinderen en jongeren. De regelgeving is zeer verschillend van mutualiteit tot mutualiteit. Zelfs tussen de afdelingen van dezelfde mutualiteit kunnen er grote verschillen zijn. Dit heeft te maken met de zorg waarvoor terugbetaling wordt voorzien, de kwalificaties van de zorgverlener, de voorwaarden inzake doorverwijzing, de leeftijd van de patiënt, de duur en het bedrag van de terugbetaling.

Een overzicht vindt u hier


Kinderpsychiater

De huidige RIZIV-tarieven van het nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen worden toegepast:

Remgeld (=aandeel patiënt) voorkeurtarief* per raadpleging Remgeld (=aandeel patiënt)
normaal tarief per raadpleging
Totale kostprijs#
per raadpleging
Eerste 7 diagnostische raadplegingen (per gesprek) € 4,34 € 8,68 € 205,31
Mediatiegesprek € 4,34 € 8,68 € 99,41
Multidisciplinair overleg met min. 2 andere hulpverlenende disciplines € 0,00 € 0,00 € 203,28
Korte raadpleging € 3,00 € 12,00 € 47,87

* Statuut toegekend door het ziekenfonds aan gezinnen met een beperkt inkomen of personen die recht hebben op een sociaal voordeel zoals tegemoetkoming aan personen met een handicap. Voor meer info, zie de website van het RIZIV.

# Dit bedrag dient op het einde van de raadpleging betaald te worden. Bij de kinderpsychiater is het mogelijk om met bancontact te betalen. Met het afgeleverde getuigschrift voor verstrekte hulp kan u vervolgens terugbetaling bij uw ziekenfonds bekomen.

De arts kan de derdebetalingsregeling toepassen indien u aan de criteria voldoet (zie website van het RIZIV). U betaalt dan alleen het remgeld op het einde van de raadpleging. Het overige bedrag wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds afgehandeld.


Loopbaanbegeleiding

Je kan betalen met loopbaancheques.
Dit wil zeggen dat je slechts 40 euro per pakket van 4u betaalt. 

Je kan tot 8u begeleiding genieten.

Meer informatie over loopbaanbegeleiding kan je vinden op de website van de VDAB

Voor loopbaanbegeleiding werkt BunderBos in samenwerking met Make Me Fly!
(Wij staan ook onder die naam vermeld op de website van de VDAB).

Loopbaancheque_label_wijaanvaarden_Q_afgerond-300x106