Kris Neckebroeck

Kris Neckebroeck

page_headers_kris

Ik ben Kris, orthopedagoog en contextueel therapeut. Al heel wat jaren loop ik professioneel mee in de brede sociale sector en deed hierbij op verschillende domeinen heel wat ervaring op. De Bijzondere Jeugdzorg, de Geestelijke Gezondheidszorg en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn voor mij geen onbekenden. Daarnaast ben ik ook al een tiental jaar bezig als zelfstandige in bijberoep, concreet via vormingswerk en teamcoaching.

Ik ben er van overtuigd dat mensen die de noodzaak ervaren of de moed hebben om naar hulpverlening te stappen eerst moeten beluisterd worden vanuit hun vraag. Deze vraaggestuurde benadering is voor mij de weg naar een efficiënte en doelgerichte oplossing. Een oplossing die niet wordt aangereikt door de hulpverlener zelf maar door juist gekozen vragen wordt bekomen door de cliënt of het cliëntsysteem.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de krachten en competenties van een persoon (een kind / een ouder / …) duidelijk moeten worden in het systeem (gezin) waar deze opgroeit. Soms kleine signalen van vooruitgang staan bij mij centraal.

Ikzelf maak veel gebruik van methodieken als ‘taal’ naar begrijpen en begrepen worden. Spelmateriaal, tekeningen, duplo poppen komen bij mij zeker aan bod.

Je kan bij mij voornamelijk terecht voor gezinsgesprekken, oudergesprekken of pubers en jongvolwassenen kunnen individueel terecht met hun frustraties en verzuchtingen. Ik zal iedereen aanspreken vanuit hun krachten en hulpbronnen die kunnen bijdragen tot het ‘succesje van de dag’ of een moment van geluk en hoop.