Werkwijze

Werkwijze


Psychotherapie

Het eerste contact zal meestal telefonisch, via email of via de website verlopen.  Je kan steeds online een afspraak maken.

Een aantal administratieve gegevens en de hulpvraag worden zo zorgvuldig mogelijk genoteerd. Tijdens een intern overlegmoment wordt bekeken welke therapeut meest aangewezen is voor welke cliënt. Nadat we dit bepaald hebben, neemt de therapeut in kwestie zo snel mogelijk terug contact op om een eerste afspraak te plannen.

Tijdens het eerste, verkennende gesprek, is er ruimte voor kennismaking. We luisteren naar uw verhaal en proberen de hulpvraag in kaart te brengen. Ook wordt afgetoetst of onze werking aansluit op uw vragen en noden.

Blijkt uit deze eerste kennismaking dat u samen met ons op weg wil gaan, dan kunnen we wekelijks, tweewekelijks,… een afspraak maken.

De duur van de therapie kan sterk verschillend zijn en hangt samen met de aard van de problemen,

de oorzaken, de inzet en motivatie,… Soms kunnen een paar gesprekken voldoende zijn, soms is er nood aan een langdurige begeleiding. Het beëindigen van een therapie gebeurt steeds in onderling overleg.

Als blijkt dat wij niet de geschikte personen zijn om u te helpen, kunnen we samen zoeken naar een andere oplossing, zoals een doorverwijzing naar een collega.


Kinderpsychiater

Dr. Eva Heyde werkt enkel op afspraak.
Ter info: door een lange wachttijd (die loopt tot maart 2018) zijn momenteel geen nieuwe aanmeldingen mogelijk bij onze kinder- en jeugdpsychiater.

Vanaf begin februari 2018 kan u opnieuw met haar contact nemen. Gelieve dit dan telefonisch te doen, via het rechtstreekse telefoonnummer: 0473 / 68 24 04. Enkel dan en zo kan een eerste afspraak worden vastgelegd.

Indien uw vraag niet zo lang kan wachten, gelieve opnieuw contact te nemen met de verwijzer.
Onze excuses voor het ongemak en met dank voor uw begrip.

Wat breng je mee op de eerste afspraak?

  • een verwijsbrief van de behandelende arts (bv. huisarts of kinderarts) is absoluut noodzakelijk
  • verslagen van eventuele eerdere relevante onderzoeken
  • een klevertje van het ziekenfonds van uw kind

Er is geen 24 uur / 7 dagen psychiatrische permanentie beschikbaar in onze praktijk. Patiënten die in begeleiding zijn, kunnen hun dringende vragen binnen kantoortijd telefonisch stellen (indien voicemail, word je teruggebeld).Voor noodsituaties, gelieve je te wenden tot de spoedgevallendienst van een algemeen ziekenhuis.


Loopbaanbegeleiding

Je kan een afspraak maken via mail (karen@bunderbos.be) of via het nummer 0486/67 95 50.

Na een gratis kennismakingsgesprek, beslis je of je in de begeleiding stapt.

Onderling wordt afgesproken hoe we de 4u best verdelen en aan het einde van de eerste 4u begeleiding, beslis je of je het 2e pakket van 4u wenst in te zetten.
Je hebt tot een jaar na afloop van de begeleiding recht op nazorg (via mail of telefonisch).