Karen De Waele

Karen De Waele

Ik ben Karen, psycholoog, systeemtherapeut en oplossingsgericht coach. Als psycholoog en systeemtherapeut heb ik meer dan tien jaar ervaring in het werken met jongeren, volwassenen, koppels en gezinnen.

Via mijn job als beleidsmedewerker en mijn functie als coördinator van deze groepspraktijk ontdekte ik de meerwaarde van de waarderende benadering en oplossingsgericht werken met teams. Dit heeft mij gestimuleerd om meer oplossingsgericht aan de slag te gaan.

Je kan bij mij vooral terecht met stemmingsproblemen en werk- of studiegerelateerde vragen, waarbij ik, met respect voor het verleden en het heden samen met de cliënten nieuwe perspectieven ontdek en terug help focussen op de toekomst. Hierbij is mijn empathisch vermogen en oprechte interesse in de mogelijkheden van mensen mijn grootste troef.

De laatste jaren heb ik mij ook gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding, waarbij ik (jong)volwassenen begeleid in functie van hun studiekeuze en/of toekomstige job. Vanuit een waarderende benadering ga ik op zoek naar de sterktes en talenten in mensen om hen te helpen groeien zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.