Patricia Goesaert

Patricia Goesaert

! Opgelet: vanaf 2020 werkt Patricia enkel nog op locatie: Zwaluwstraat 12 te Waregem

Hoi, ik ben Patricia.

Ik ben in 1996 afgestudeerd als licenciaat in de pedagogische wetenschappen (orthopedagogiek) aan de KUL.

Na een aantal interimopdrachten (begeleidster voor jongvolwassenen met een beperking, studieopdracht in een psychiatrisch centrum en coördinator van een preventief zorgcentrum kind en gezin) ben ik in 2000 gestart in het Centrum Leerlingen Begeleiding (CLB). Van daaruit heb ik ervaring kunnen opdoen in het werken met kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problemen. In het kader van mijn werk op het CLB volgde ik ook een opleiding korte oplossingsgerichte psychotherapie.

Omdat ik in mijn CLB werk steeds meer de nood voelde aan vaardigheden en technieken om aan de slag te gaan met jonge kinderen, ben ik in 2015 gestart met een opleiding spelcounseling. Zo ben ik ook in BunderBos terecht gekomen.

Via een schakelprogramma kon ik aansluiten bij de vierjarige opleiding tot integratief psychotherapeut. Ik ben afgestudeerd in juni 2019.

Ik volgde ook een jaaropleiding kinderyogadocent bij Amba-Amba. Ik integreer hierdoor vaak yoga- en mindfulnesstechnieken in individuele therapie met kinderen en jongeren.

In de begeleiding van kinderen en jongeren vind ik het belangrijk om naast aandacht voor de dingen die moeilijk lopen, ook te kijken naar hun sterktes en talenten. Bijkomend is het voor mij essentieel om de ouders en andere betekenisvolle personen te betrekken in het begeleidingsproces.

Bij jonge kinderen werk ik vooral met speltherapie. Dit is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren waarin beeldtaal gebruikt wordt om hen vooruit te helpen. Voor deze doelgroep is het soms moeilijk om wat ze voelen en denken onder woorden te brengen. Door middel van spel en beeld krijgt de therapeut voeling met zijn/haar innerlijke leefwereld. Al naargelang de thema’s die vanuit de speltherapie naar voor komen kunnen we daarna vaak ook met andere meer gerichte technieken aan het werk.

Bij de oudere kinderen en jongeren ga ik op basis van de hulpvraag op zoek naar welke therapievormen (creatieve therapie, gesprek, yoga- en ontspanningstechnieken, ACT,  experiëntieel,…) op dat moment het best aansluiten.

Erkenningsnummer VVO: VVO1710315
Lid van de kinderyogaliga