Werkwijze

Werkwijze


Psychotherapie

Het eerste contact zal meestal telefonisch, via email of via de website verlopen.  Je kan steeds online een afspraak maken.

Een aantal administratieve gegevens en de hulpvraag worden zo zorgvuldig mogelijk genoteerd. Tijdens een intern overlegmoment wordt bekeken welke therapeut meest aangewezen is voor welke cliënt. Nadat we dit bepaald hebben, neemt de therapeut in kwestie zo snel mogelijk terug contact op om een eerste afspraak te plannen.

Tijdens het eerste, verkennende gesprek, is er ruimte voor kennismaking. We luisteren naar uw verhaal en proberen de hulpvraag in kaart te brengen. Ook wordt afgetoetst of onze werking aansluit op uw vragen en noden.

Blijkt uit deze eerste kennismaking dat u samen met ons op weg wil gaan, dan kunnen we wekelijks, tweewekelijks,… een afspraak maken.

De duur van de therapie kan sterk verschillend zijn en hangt samen met de aard van de problemen, de oorzaken, de inzet en motivatie,… Soms kunnen een paar gesprekken voldoende zijn, soms is er nood aan een langdurige begeleiding. Het beëindigen van een therapie gebeurt steeds in onderling overleg.

Als blijkt dat wij niet de geschikte personen zijn om u te helpen, kunnen we samen zoeken naar een andere oplossing, zoals een doorverwijzing naar een collega.


Loopbaanbegeleiding

Je kan een afspraak maken via mail (karen@bunderbos.be) of via het nummer 0486/67 95 50.

Na een gratis kennismakingsgesprek, beslis je of je in de begeleiding stapt.

Onderling wordt afgesproken hoe we de 4u best verdelen en aan het einde van de eerste 4u begeleiding, beslis je of je het 2e pakket van 4u wenst in te zetten.
Je hebt tot een jaar na afloop van de begeleiding recht op nazorg (via mail of telefonisch).